Serveis

ILLA FERRER I ASSOCIATS, S.L., desenvolupa els seus serveis de corredoria d'assegurances amb la major i millor experiència professional del seu sector.

L'objectiu principal de la nostra corredoria és la integritat dels nostres assegurats. Realitzant estudis personalitzats per a cada un d'ells, tant a nivell particular com empresarial. Confeccionant en aquest últim cas, un programa d'assegurances, que van des d'una simple cotització o estudi, fins a la complexitat que suposa una GERÈNCIA DE RISCOS I ASSEGURANCES, per a poder presentar la millor oferta al menor cost, executant de la següent manera:


  • Verificació "in situ" del risc i les seves necessitats asseguradores.
  • Selecció de les millors propostes asseguradores a través de les diferents companyies establertes al nostre país.
  • Canals de pòlisses.
  • Tramitació de sinistres.
  • Seguiment de l'activitat assegurada, conjuntament amb l'empresari per millorar la seva rendibilitat en l'aspecte assegurador.
  • La nostra activitat, es basa en aquesta àrea, principal i exclusivament en aquesta GERÈNCIA DE RISCOS I ASSEGURANCES per a empreses.